Επιστροφή σε Κόκκοι Καφέ

Περιγραφή

Ελληνικός καφές Σέρτικος. Πλούσια γεύση, Δυνατό άρωμα.